Netwerk Zorgfinancials

Netwerk Zorgfinancials

Wij zijn de vereniging van en voor zorgfinancials. Met de circa 900 zorgfinancials die zich bij ons
hebben aangesloten is Fizi toonaangevend binnen de beroepsgroep. Doordat de zorgsector zo in
beweging is ontstaan telkens nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld om efficiency te
vergroten. Wij richten ons daarom op deskundigheidsbevordering op zowel het specifieke vakgebied
(financieel, bedrijfskundig en informatiemanagement) als op gebieden die aansluiten bij ontwikkelingen
in de zorg. Zorgfinancials komen binnen Fizi bij elkaar om kennis te delen of om hun netwerk te vergroten