Netwerk Zorgfinancials

Netwerk Zorgfinancials

We zijn een belangrijke schakel in de financiële gezondheid van de zorg. Door actief beheer van de middelen
zetten we ons in voor goede zorg aan de mensen die dat nodig hebben.