Sector Geestelijke Gezondheidszorg

De sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is landelijk verdeeld in drie regio’s. Het sectorbestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris die elk een regio vertegenwoordigen, plus een derde bestuurslid. De voorzitter en secretaris maken tevens deel uit van het algemeen bestuur van Fizi.

LinkedIngroep GGZ

De sector GGZ heeft sinds medio oktober 2017 een eigen LinkedIngroep, waarin kennis wordt gedeeld met betrekking tot de ggz. Meld je aan voor deze groep via: https://www.linkedin.com/groups/2282135.

Onderwerpen

Het sectorbestuur GGZ komt jaarlijks vijf keer bijeen. De vergaderdata zijn te vinden op de agenda.

Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:

 • nieuwe bekostiging in het kader van de Wlz, Zvw en Wmo
 • extramuralisering van de zorg
 • zorginkoop
 • plan van aanpak jaarrekeningen ggz
 • zelfonderzoek
 • waardering van vastgoed
 • decentralisaties van financieringsstromen
 • Ontwikkelingen Jeugd

Activiteiten vanuit de sector

De regiobestuurders organiseren minimaal één keer per jaar een bijeenkomst binnen hun regio over een actueel onderwerp. Naast de regiobijeenkomsten organiseert het sectorbestuur jaarlijks een landelijke sectordag

Doelstelling van de landelijke sectordag

 • Een beeld krijgen in de financiële volwassenheid van ggz-instellingen
 • Inzicht krijgen in de digital readiness van de financiële functie in ggz-instellingen
 • Inzicht in de uitdagingen in de nabije toekomst en de eisen die dit stelt aan mens en systeem
 • Een beeld krijgen van de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden

De laatste landelijke sectordag werd op dinsdag 7 november 2019 gehouden. Lees het verslag voor een impressie van deze dag.

 

Deze activiteiten worden vermeld op de agenda.

Externe contacten

Beleidsmedewerkers van GGZ Nederland schuiven regelmatig aan bij de sectorvergaderingen. Zo wordt  veel kennis en informatie uitgewisseld tussen de koepel en het veld.