Bijeenkomst visieontwikkeling (lange termijn) bekostiging

Bijeenkomst visieontwikkeling (lange termijn) bekostiging

Bijeenkomst visieontwikkeling (lange termijn) bekostiging

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  dinsdag 25 juni 2019

 • Locatie:

  Green Villagae

 • Plaats:

  Nieuwgein

 • Tijd:

  12.00

 • Aanmelden kan tot:

  vrijdag 14 juni 2019

 • Inschrijven verplicht

Bijeenkomst van NVZ

Belonen van zorg die waarde toevoegt van de NZA: Samen met veldpartijen willen wij toewerken naar een bekostiging van zorg die het creëren van waarde voor patiënten beloont. Het stimuleren van alternatieve contractvormen gericht op waarde moet op korte termijn prioriteit krijgen. Op de langere termijn kan het dbc-systeem fundamenteel vereenvoudigd worden.

De NVZ organiseert samen met FIZI twee bijeenkomsten die volledig in het teken staan van de toekomstige ziekenhuis bekostiging en contractering. De doelstelling van deze bijeenkomsten is kennis te bundelen om zo te komen tot nieuwe inzichten en mogelijkheden om de contractering en de toekomstige ziekenhuisbekostiging vorm te geven. Deze nieuwe inzichten, ideeën en voorstellen dienen als input voor de NZa die belast is met de uiteindelijke vormgeving van de toekomstige bekostiging.

In de eerste bijeenkomst op dinsdag 25 juni staat het onderwerp contracteren centraal nu en in de toekomst en i.r.t. zorg op de juiste plek. 

In de tweede bijeenkomst op vrijdag 27 september is het thema hoe bekostiging dienend kan zijn aan de contractering onderwerp van gesprek.

Beide bijeenkomsten hebben een sterk interactief karakter en worden begeleid door een externe projectleider. Deze uitnodiging is op persoonlijke titel. We streven naar een groep deelnemers waarbij sprake is van verschillende achtergronden. U hoeft niet perse zorgverkoper en/of financieel directeur te zijn. Kennis, ervaring en affiniteit met contractering en/of toekomstige bekostiging is wel van belang. Deelnemers aan beide bijeenkomsten zijn (bij voorkeur) niet dezelfde personen.

De resultaten uit beide sessie worden in breder verband besproken in de NVZ bijeenkomsten 'Zorgverkoop' (4 oktober) en ‘Bekostigingsoverleg’ (27 september).

Graag nodigen we u daarom graag uit voor de bijeenkomst Visieontwikkeling (lange termijn) bekostiging.

Doelgroep:
Zorgverkopers en/of financieel directeuren. Maar ook personen met kennis, ervaring en affiniteit met contractering en/of toekomstige bekostiging

Aanmelden
Graag horen we uiterlijk 14 juni aanstaande of u aanwezig kunt zijn via: bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl 
o.v.v. ziekenhuis bekostiging.

Vragen
Voor organisatorische vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Heleen Steenbeek, bereikbaar via telefoonnummer 06 12178090 of via e-mail bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.

« terug naar activiteitenoverzicht