Kennismiddag arrangeren financiering

Kennismiddag arrangeren financiering

Finance Ideas organiseert de kennismiddag arrangeren financiering.

Kennismiddag arrangeren financiering

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 16 juni 2016

 • Locatie:

  Finance Ideas

 • Plaats:

  Weg der Verenigde Naties 1 te Utrecht

 • Tijd:

  14.00 - 16.30 uur

 • Aanmelden kan tot:

  zaterdag 24 februari 2018

 • Inschrijven verplicht


Zorginstellingen zijn met de introductie van integrale tarieven en prestatiebekostiging zelf risicodragend.Dit heeft ertoe geleid dat het risicoprofiel van zorginstellingen is toegenomen, wat zich vertaalt in terughoudende banken, striktere leningvoorwaarden en een hogere inbreng van eigen middelen. Ook het WFZ is terughoudender geworden, de verstrekte borging is de afgelopen jaren nagenoeg gehalveerd. Er komen echter ook alternatieven op de markt zoals vastgoedbeleggers en obligatie uitgifte. Maar heeft u nog het overzicht van alle voor- en nadelen en marktconforme voorwaarden? Finance Ideas heeft alweer tien jaar ervaring in het begeleiden van zorginstellingen bij het verkrijgen van financiering. Ook dit jaar slagen wij daar met diverse klanten weer in. Graag delen wij onze kennis met u zodat u tijdig kunt anticiperen op een veranderende financieringsmarkt.

De kennismiddag arrangeren financiering kenmerkt zich door:
- Actuele informatie in een relatief korte tijd
- Een praktijkmiddag met kleine groepen (ca. 8 deelnemers)
- Diverse praktijkcasussen om kennis direct toe te kunnen passen
- Voldoende ruimte voor vragen, discussie en het inbrengen van uw eigen casuïstiek

De kennismiddag is bestemd voor HEAD´s die werkzaam zijn in de zorg.

« terug naar activiteitenoverzicht