Kennismiddag 'Arrangeren financiering en verkrijgen borging'

Kennismiddag 'Arrangeren financiering en verkrijgen borging'

Kennismiddag 'Arrangeren financiering en verkrijgen borging'

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  dinsdag 8 oktober 2019

 • Locatie:

  Finance Ideas

 • Plaats:

  Weg der Verenigde Naties 1 te Utrecht

 • Tijd:

  14.00 - 16.30 uur

 • Aanmelden kan tot:

  dinsdag 1 oktober 2019

 • Inschrijven verplicht

Kennismiddag – WFZ-borging en arrangeren financiering 
Zorginstellingen staat een flinke investeringsopgave te wachten. De afgelopen jaren stond het investeringsniveau in alle deelsectoren onder druk, onder andere als gevolg van tegenvallende resultaten. Gemiddeld gezien lijken zorginstellingen echter weer meer ruimte te hebben om te investeren. En deze investeringen zijn hoognodig om de benodigde transities te realiseren en het kwaliteitsniveau op peil te houden.   

Deze investeringen kun je op verschillende manieren financieren. Naast de inzet van eigen middelen, blijft bancaire financiering (ondanks de toenemende alternatieve financieringsmogelijkheden) het meest gangbaar. Dit kan zowel geborgd als ongeborgd. In de praktijk merken wij dat zorginstellingen behoefte hebben aan een bepaalde houvast omtrent het proces van het aantrekken van (ongeborgde) financiering en het verkrijgen van borging van het WFZ. Hoe ziet zo’n financierings- en/of borgingstraject eruit? Wat is de doorlooptijd? Hoe kun je het beste de onderhandelingen met de banken aanpakken? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten inzake de financieringsstructuur? Zorginstellingen hechten logischerwijs bijvoorbeeld veel waarde aan zekerheid omtrent beschikbaarheid en rente. Vaak wordt hierbij de benodigde flexibiliteit echter uit het oog verloren.

Tijdens de gezamenlijke kennismiddag van het WFZ en Finance Ideas worden de verschillende onderdelen van een financierings- en borgingstraject besproken. Het WFZ zal dit vooral doen vanuit het perspectief van geborgde financiering en Finance Ideas vanuit het perspectief van ongeborgde financiering. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Procedure en doorlooptijd borgingsverzoek en financieringsaanvraag
 • Financieringsstructuren kortlopende en langlopende financiering
 • Zekerheid en flexibiliteit van financiering
 • Onderhandelen met banken
 • Aandachtspunten kredietovereenkomsten (o.a. financiële convenanten en niet-financiële bepalingen)
 • Vestigen van zekerheden

 

Weet wat u te wachten staat bij het aanvragen van borging en financiering 
Het Waarborgfonds voor de Zorgsector zorgt ervoor dat deelnemende zorginstellingen toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen gunstige voorwaarden. Dit doet het WFZ door garanties te verstrekken op leningen. Hiermee neemt het WFZ in feite de risico’s op die leningen over en kunnen zorginstellingen geborgde leningen tegen een lagere rente aantrekken.

Finance Ideas ondersteunt zorginstellingen bij het indienen van borgingsverzoeken bij het WFZ en het aantrekken van zowel ongeborgde als geborgde financiering. Graag delen wij onze kennis zodat je goed voorbereid een financieringsaanvraag kunt indienen en een sterke onderhandelingspositie hebt in de gesprekken met banken.

 

De kennismiddag "WFZ-borging en arrangeren financiering" kenmerkt zich door:

 • Actuele informatie in een relatief korte tijd
 • Praktische, noodzakelijke kennis bij het indienen van een borgingsverzoek en/of financieringsaanvraag
 • Voldoende ruimte voor vragen, discussie en het delen van ervaringen*
  *Tijdens de kennismiddag gaat het WFZ niet in op individuele casussen

De kennismiddag is bestemd voor financials en vastgoedprofessionals, die in dienst zijn bij een zorginstelling.

Docenten:
Finance Ideas: Pim Diepstraten of Lesley Zanen
WFZ:  Erik Achterberg

« terug naar activiteitenoverzicht