Kennismiddag Integrale bedrijfswaarde en impairmenttoets

Op 26 september organiseert Finance Ideas de kennismiddag “integrale bedrijfswaarde en impairmenttoets”

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  dinsdag 26 september 2017

 • Locatie:

  Finance Ideas

 • Plaats:

  Weg der Verenigde Naties 1 te Utrecht

 • Tijd:

  14.00 - 16.30 uur

 • Aanmelden tot:

  dinsdag 19 september 2017

 • Inschrijven verplicht


Kennismiddag - Integrale bedrijfswaarde en impairmenttoets
Accountants zijn steeds kritischer op de bedrijfswaarde en impairmenttoets van zorginstellingen. Tijdens deze kennismiddag bespreken wij met jou de do’s en don’ts van de impairmenttoets en gaan wij graag in discussie over jouw praktijkervaring en individuele casus. Samen komen we tot een pragmatische aanpak voor de jaarrekening van 2017.

We zien een duidelijke richting naar een bedrijfswaarde op basis van een integrale kasstroomprognose voor zorg- en vastgoedexploitatie. Bovendien vereisen accountants steeds vaker een impairmenttoets op het laagst mogelijke niveau. Desondanks zien we ook veel verschillen tussen de accountants onderling, welke wij tijdens de kennismiddag zullen bespreken.

Onderwerpen die we bespreken zijn onder andere:
- Achtergrond integraal tarief
- Opbouw integrale bedrijfswaarde (zorg- en vastgoedexploitatie)
- Niveau van impairmenttoets (concern/cluster/gebouw/voordeur/…)
- Uitgangspunten kasstroomprognose
- Opbouw en onderbouwing disconteringsvoet
- Tooling voor berekenen bedrijfswaarde

Verken de oplossingen met collega's!
Finance Ideas heeft al meer dan 5 jaar ervaring in het begeleiden van zorginstellingen bij het opstellen van de meerjarenraming volgens de integrale benadering, bedrijfswaarde berekeningen en de daaruit voortvloeiende impairment berekeningen. Ook dit jaar slagen wij daar met diverse klanten weer in. Graag delen wij onze kennis met jou zodat je tijdig kunt anticiperen op  veranderende eisen van financiers, accountants en andere belanghebbenden zoals toezichthouders.

De kennismiddag "Integrale bedrijfswaarde en impairmenttoets" kenmerkt zich door:
- Actuele informatie in een relatief korte tijd
- Theoretisch kader voor bedrijfswaarde en impairment
- De nut en noodzaak van bedrijfswaarde berekeningen
- Praktijk voorbeelden hoe accountants omgaan met de impairmenttoets
- Een praktijkmiddag met kleine groepen (ca. 8 deelnemers)
- Discussie over het niveau van een kasstroom genererende eenheid
- Diverse praktijkcasussen om kennis direct toe te kunnen passen
- Voldoende ruimte voor vragen, discussie en het inbrengen van uw eigen casuïstiek

De kennismiddag is bestemd voor financials en vastgoedprofessionals, die in dienst zijn bij een zorginstelling.

« terug naar activiteitenoverzicht