Kennismiddag “Kostenallocatie en kostprijzen”. VOL!! Zie ook 15 en 22 juni

Op 1 juni organiseert Finance Ideas de kennismiddag.

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 1 juni 2017

 • Locatie:

  Finance Ideas

 • Plaats:

  Weg der Verenigde Naties 1 te Utrecht

 • Tijd:

  14.00 - 16.30 uur

 • Aanmelden tot:

  maandag 20 januari 2020

 • Inschrijven verplicht"Kostenallocatie en kostprijzen"

Eén integraal tarief voor zorg en vastgoed - wat betekent dit voor uw organisatie? De impact en gevolgen van de invoering van integrale tarieven vanaf 2018 stonden centraal in de kennismiddagen "van NHC naar integraal". Met de huidige ZorgZwaartePakketten wordt vooral gestuurd aan de hand van normen. Als de NHC straks als referentiekader wegvalt blijkt dat de kostenbenadering van uitermate groot belang is. Voor een optimale sturing zijn kostprijsberekeningen noodzakelijk. Verder vormen kostprijzen de basis voor de onderhandelingspositie met de Zorgkantoren, Zorgverzekeraars en Gemeenten.

Zorginstellingen bepalen hoe zij kosten gaan toerekenen aan de zorg(diensten) en aan overhead activiteiten zoals het vastgoed. Een goede basis om dit te doen is integrale (financiële) sturing  met behulp van kostenallocatie en kostprijzen per  product(groep). Zonder allocatie is er immers geen onderscheid mogelijk. En zonder onderscheid kan er onvoldoende inzicht in de renderende en niet-renderende onderdelen van de zorginstelling bestaan. En zonder inzicht is:

* Geen goede rapportage mogelijk;
* Geen sturing / risicomanagement mogelijk;
* Geen goede prognose mogelijk.

De kennismiddag "Kostenallocatie en kostprijzen" kenmerkt zich door:
- Actuele informatie in een relatief korte tijd
- De nut en noodzaak van kostprijsberekeningen

- Theoretisch kader voor kostenallocatie en kostprijsberekeningen
- Toepasbare theorie door middel van modellen en applicaties
- Een praktijkmiddag met kleine groepen (ca. 8 deelnemers)

- Voldoende ruimte voor vragen, discussie en het inbrengen van uw eigen casuïstiek

Laat u bijpraten en verken de mogelijkheden met collega's!
 Finance Ideas heeft al weer 10 jaar ervaring in het begeleiden van zorginstellingen bij het opstellen van businesscases met behulp van kostprijzen, de meerjarenraming volgens de integrale benadering, bedrijfswaarde berekeningen en de daaruit voortvloeiende impairment berekeningen. Ook dit jaar slagen wij daar met diverse klanten weer in. Graag delen wij onze kennis met u zodat u tijdig kunt anticiperen op  veranderende eisen van NZa, Zorgkantoren, accountants en andere belanghebbenden zoals toezichthouders.

De kennismiddag is bestemd voor financials en vastgoed medewerkers, die in dienst zijn bij een zorginstelling.

« terug naar activiteitenoverzicht