Kennismiddag 'Onderhandelen met woningcorporaties'

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 23 mei 2019

 • Locatie:

  Finance Ideas

 • Plaats:

  Weg der Verenigde Naties 1 te Utrecht

 • Tijd:

  14.00 - 16.30 uur

 • Aanmelden tot:

  maandag 20 mei 2019

 • Inschrijven verplicht

Kennismiddag – Onderhandelen met woningcorporaties
Veel zorginstellingen huren vastgoed van woningcorporaties. Als gevolg van de diverse wijzigingen in de bekostiging van zorgvastgoed zijn huurvoorwaarden uit het verleden nu vaak niet meer passend. Knelpunten zijn bijvoorbeeld de hoogte van de huurprijs, de flexibiliteit met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg, gewenste investeringen en de verdeling van onderhoudslasten. Maar ook aan de andere kant van de tafel is in de afgelopen jaren veel veranderd. Woningcorporaties beoordelen investeringen vanuit andere kaders en zien zich geconfronteerd met een enorme verduurzamingsopgave. Daarbij komt ook nog dat toezichthouders zorgvastgoed als een potentieel risico beschouwen.

Tijdens de kennismiddag bespreken we de strategische en financiële kaders van woningcorporaties en zetten we die in perspectief met behulp van een concreet investerings- en contractbesprekingsvraagstuk uit de praktijk van Finance Ideas.

Onderwerpen die we bespreken zijn onder andere:
- Actualiteit in de corporatiesector
- (Woon)zorgvastgoed als kerntaak van woningcorporaties
- Van bedrijfswaarde naar marktwaarde en beleidswaarde
- Investeringskaders van woningcorporaties
- Rendementseis van (woon)zorgvastgoed

Verken de oplossingen met collega's!
Finance Ideas ondersteunt woningcorporaties en zorginstellingen bij het zoeken naar een voor beide partijen aantrekkelijke businesscase in (woon)zorgvastgoed. Wij zien daarbij dat kennis van elkaars wereld van groot belang is om een onderhandelingsproces goed te laten verlopen. Graag delen wij onze kennis met jou zodat je goed beslagen ten ijs komt in het gesprek met een woningcorporatie.

De kennismiddag "Onderhandelen met woningcorporaties" kenmerkt zich door:
- Actuele informatie in een relatief korte tijd
- Praktische, noodzakelijke kennis voor onderhandelingen
- Een praktijkmiddag met kleine groepen (ca. 8 deelnemers)
- Een praktijkcasus om kennis direct toe te kunnen passen
- Voldoende ruimte voor vragen, discussie en het inbrengen van uw eigen casuïstiek

 

De kennismiddag is bestemd voor financials en vastgoedprofessionals, die in dienst zijn bij een zorginstelling.

« terug naar activiteitenoverzicht