Landelijke sectordag VVT

Landelijke sectordag VVT

Landelijke sectordag VVT

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 14 november 2019

 • Locatie:

  Careyn, Kapel Weddesteyn

 • Plaats:

  Utrechtsestraatweg 50 te Woerden

 • Tijd:

  13.30 - 20.00 uur

 • Aanmelden kan tot:

  donderdag 7 november 2019

 • Inschrijven verplicht

Welke risico’s loopt een VVT instelling? Wat zijn de risico’s en kansen van de toekomstige veranderingen binnen de WLZ en zijn er ook risico’s bij het verduurzamen van de inzet van personeel?

U wordt deze middag ook geïnformeerd over de actualiteit op het gebied van het kwaliteitskader, het rond rekenen en tips en aandachtspunten hierbij. Kortom: een afwissend programma!

Het thema is voor deze dag is:

                                      “Risico’s lopen? Durft u het aan?”

Programma 

Tijd

Inleiding door

Toelichting

 

13.30 uur

Ontvangst

14.00 uur

Welkom door Frits Redeker 
Industry Director Gezondheidszorg

Namens AON
 

14.05 uur

Welkom door Anno Nijholt 
Voorzitter sectorbestuur VVT

Namens Vereniging FiZi

 

14.10 uur

De heer Matthias Stout
Accountant bij Verstegen Accountants

De heer Anno Nijholt 
Voorzitter sectorbestuur VVT

Mevrouw Herma Oosterom 
Sr Beleidsadviseur bij Actiz

 

Actualiteiten. Tips en aandachtspunten 
Middels het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Hiervoor is veel geld beschikbaar. De toekenning, inzet, verantwoording en controle van dit geld is complex. Hoe kun je het beste de dialoog met het zorgkantoor aangaan? Wanneer is gemotiveerd aanpassen? Welke aandachtspunten zijn er voor de verantwoording en rondrekening? Diverse vragen die we graag van een antwoord voorzien op de landelijke VVT-sectordag van Fizi!

14.40 uur

De heer Bas van der Tuyn 
De heer van der Tuyn is bij Aon werkzaam als Manager Health & Benefits

 

Personeelstekort ? Wees nu juist zuinig op je collega’s ! 
Bij veel VVT instellingen zijn talloze providers aangehaakt die collega’s helpen duurzaam inzetbaar te blijven. De VIP tool helpt collega’s online na te gaan hoe fit ze zijn en koppelt ze aan bestaande providers als ze hulp kunnen gebruiken. Daarnaast helpt de VIP Tool bij het vinden van de juiste financieringsbron voor de inzet van providers.

15.15 uur

Pauze

15.30 uur

Mevrouw Emi van Galen 
Emi van Galen is werkzaam als programmaleider bij de NZa en is nauw betrokken bij de toekomstige veranderingen binnen de WLZ

 

 

Risico’s en kansen WLZ 2.0? 
Van budgetten naar ZZP’s, van normatieve huisvestingscomponent naar integrale tarieven, wat wordt de nieuwe ontwikkeling? De veranderingen in de bekostiging van zorg gaan snel en de volgende stap tekent zich af. 
In deze sessie krijg je meer te horen over de integrale vergelijking, en hoe deze gaat leiden tot andere tarieven en regels voor de verpleeghuizen. We staan stil bij de achtergronden van deze ontwikkeling en de effecten voor jouw.

16.15 uur

Maarten van Wieren 
Maarten is bij Aon werkzaam als manager

CyQu: Hoe cyberbestendig is jouw organisatie ? 
Met deze nieuwe methodiek kunnen VVT instellingen snel zien hoe cyberbestendig de organisatie is en waar evt. risico’s liggen.

17.00 uur

Slotwoord Anno Nijholt. voorzitter sectorbestuur VVT

17.05 uur

Afsluiting met een borrel

17.30 uur

Buffetdiner

20.00 uur

Einde

 

« terug naar activiteitenoverzicht