Landelijke Themadag Fiscaliteit

Landelijke Themadag Fiscaliteit

Deze dag staat in het teken van fiscaliteit. Modelovereenkomsten, de opmars van VPB in de zorg en de alsmaar veranderende rol van de Belastingdienst maken het onderwerp tot een aanhoudend actueel aandachtspunt. De themadag is een uitgelezen gelegenheid om je via workshops en een plenaire bijeenkomst weer helemaal bij te laten praten.

Landelijke Themadag Fiscaliteit

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 13 oktober 2016

 • Locatie:

  Meeting District

 • Plaats:

  Blokhoeve 2, 3438 LC Nieuwegein

 • Tijd:

  13.30 - 17.45 uur

 • Inschrijven verplicht

Volgens de beproefde methode, en dit keer in samenwerking met de expertgroep Belastingen van HEAD, zorgen we voor een programma om binnen korte tijd veel nieuwe informatie te halen. Daarin worden twee workshoprondes en een plenaire sessie aangeboden. 

Programma

Inloop Vanaf 13.15 uur
Opening dagvoorzitter 13.45 uur
Workshopronde 1 14 - 15 uur
Pauze 15.00 - 15.15 uur
Workshopronde 2 15.15 - 16.15 uur
Pauze 16.15 - 16.30 uur
Plenaire sessie 16.30 - 17.30 uur
Afsluiting 17.30 - 17.45 uur
Buffet 17.45 uur

Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst; opmaat voor Horizontaal Toezicht met Zorgverzekeraars?

Met de opgedane kennis in de workshops heb je een scherper beeld gekregen van de fiscale risico's en kansen binnen je organisatie. Je hebt meer inzicht gekregen in methoden om je fiscale processen beter in te richten en te monitoren. De Belastingdienst kan in het kader van Horizontaal Toezicht nadere eisen stellen aan je tax control framework. In de plenaire sessie gaan we in op de meest recente ervaringen rondom Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst. Gelet op het streven om betere zorg te leveren tegen beheersbare kosten staan we vervolgens nog kort stil bij de meest recente ontwikkelingen rondom Horizontaal Toezicht met Zorgverzekeraars. We sluiten de dag af met De Fiscale Kennis Quiz: een interactieve quiz met vragen over fiscale praktijkcases uit de zorg.

Workshops

U kunt twee workshops volgen tijdens deze themadag. Deelname is niet op inschrijving. Er is een maximum aantal deelnemers per workshop.

WORKSHOPRONDE 1

Verstegen: Werken met ZZp-ers

De workshop zal ingaan op de verschillen tussen een dienstverband en een ZZP-er, waarbij een toelichting wordt gegeven aan de hand van recente jurisprudentie. Tevens zal de totstandkoming en de werking van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties worden toegelicht en wat dit betekent voor uw instellingen. Tot slot zal de positie van de toezichthouder als gevolg van het vervallen van de fictieve dienstbetrekking in de Wet op de loonbelasting 1964 worden behandeld.

Deloitte: Vastgoed (btw, vpb, WOZ, Energiebelasting, eigenbouwerschap, e.d.)

Op het gebied van vastgoed bestaan veel fiscale thema’s en uitgangspunten waarbij het meestal gaat om grote materiële en overige belangen. In deze workshop worden de aandachtspunten op het gebied van vennootschapsbelasting, btw en overdrachtsbelasting besproken vanuit diverse situaties: bijvoorbeeld verkoop (o.a. aan een belegger), huur, samenwerking en herstructurering. Daarnaast wordt ook ingegaan op de WOZ, de energiebelasting, eigenbouwerschap en de positionering van vastgoed in een (juridische) structuur. Uiteraard worden niet alleen de risico’s benoemd, maar wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de diverse kansen en besparingsmogelijkheden.

Baker Tilly Berk: Btw en samenwerking; waarom, wanneer en praktische handvatten
Zorginstellingen werken steeds meer samen met andere (zorg)instellingen en gemeenten. Aan deze samenwerkingsverbanden kan op diverse manieren uitvoering worden gegeven. In deze workshop staat de btw-problematiek van diverse samenwerkingsvormen centraal. Allereerst komt aan de orde waarom en wanneer btw-heffing bij samenwerking een rol speelt. Hierbij worden praktische handvatten gegeven om nadelige btw-effecten van samenwerking zoveel mogelijk te voorkomen. De varianten samenwerkingsovereenkomst en de VOF met inbreng- en dienstverleningsovereenkomst komen in ieder geval aan bod. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de overeenkomst tot verdeling van kosten voor gemene rekening. Uiteraard is er voldoende ruimte voor uw eigen praktijkvragen.

KPMG: Capita Selecta BTW-, Vpb- en Loonheffingactualiteiten/jurisprudentie en ontwikkelingen in de Zorg

Tijdens deze workshop zal onder andere aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

BTW    

 • Nut en noodzaak overeenkomst kosten voor gemene rekening (KVGR);
 • Knippen van prestaties en (voorkomen van ongewenste) BTW-gevolgen;
 • BTW-aspecten Ketenzorg.

VPP

 • Vpb plicht zorginstellingen, toetsingskaders en vrijstellingen

Loonheffingen

 • Bijtelling auto’s;
 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsovereenkomsten (DBA) en ZZP-ers, fiscale positie toezichthouders;
 • Vrijwilligers;
 • Wva Onderwijs, naheffingsaanslagen/jurisprudentie

 

WORKSHOPRONDE 2

PwC: Optimale btw-beheersing en management-informatie VAT insights; automatische btw-analyse door PwC

Optimale btw-beheersing en management­informatie

VAT Insights – automatische btw-data-analyse door PwC

Uw organisatie heeft een professionele btw-administratie en uw medewerkers zijn getraind om ermee te werken. Maar hoe goed is uw btw-administratie op orde? In de praktijk sluipen er fouten in btw-boekingen, die vaak onzichtbaar blijven. Mogelijk wordt btw ten onrechte niet teruggevraagd of in aftrek gebracht, met risico op naheffingen en boetes. Wilt u weten hoe goed uw btw-administratie op orde is? Wij hebben de perfecte oplossing. VAT Insights geeft u inzicht in de fiscale beheersing rond de btw, de risico’s en verbetermogelijkheden.

Verstegen: Btw-heffing in en rondom de zorg

In deze workshop zal Verstegen Accountants en Belastingadviseurs nader ingaan op het veranderende speelveld in de zorgsector en de gevolgen daarvan voor de heffing van omzetbelasting. Hierbij zullen zij niet alleen ingaan op de verschillende toepasbare btw vrijstellingen waarbij de Belastingdienst een steeds meer strikte uitleg hanteert. Ook zullen de btw aandachtspunten bij samenwerkingen in de zorg en de inzet van personeel tussen partijen worden besproken.

Deloitte: Fiscale monitoring

De onderzoekscommissie Stevens concludeerde in 2012 dat de Belastingdienst te weinig deed aan het monitoren van Belastingplichtigen. Na diverse kamervragen daarover heeft de Belastingdienst in 2013 de Controleaanpak Belastingdienst gepubliceerd en is het aantal controles daarna met circa 50% toegenomen. In het kader van CAB werkt de Belastingdienst met geïntegreerde steekproeven: één steekproef ten behoeve van de juistheidscontrole van alle rijksbelastingmiddelen. In deze workshop krijgt u uitgelegd hoe deze fiscale geïntegreerde steekproef precies werkt, hoe u op deze wijze van monitoring kunt anticiperen en ook zelf kan toepassen om het functioneren van uw fiscale interne beheersing te monitoren. Daarnaast wordt stilgestaan bij het voeren van een juiste administratie ingegeven door de steeds strengere eisen van de Belastingdienst en het meer automatiseren van bijvoorbeeld de btw-aangifte.

BDO: Bezoldigingsnormen (WNT) en fiscale verwerking van beloningen voor toezichthouders in de zorg

In snel tempo heeft de WNT-wetgeving elkaar opgevolgd, waarbij we met ingang van 2016 te maken hebben met de nieuwe klasse-indeling voor de zorg met bijbehorende bezoldigingsnormen, gewijzigde regels omtrent interim-opdrachten etc. Daarnaast staan in de nabije toekomst nog een aantal wijzigingen op de agenda die van belang zijn voor uw zorginstelling. In deze workshop maken wij u wegwijs in de huidige en toekomstige WNT-wetgeving. 

Door de invoering van de Wet DBA (afschaffing van de VAR) per 1 mei 2016, is de fiscale verwerking van de beloningen voor toezichthouders ook veranderd. In deze workshop gaan wij tevens in op de fiscale behandeling van deze beloningen in 2016 en in 2017.

Kosten deelname

De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 75 per persoon. Dit tarief geldt tevens voor de introducés!

« terug naar activiteitenoverzicht