Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord

Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord

Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  maandag 15 oktober 2018

 • Locatie:

  RIBW

 • Plaats:

  Zwolle

 • Tijd:

  10.00

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Functie voorzitter
 4. Notulen vorige bijeenkomst
 5. Nieuws / actualiteiten
  - Vereniging Fizi
  - GGz Nederland
 6. Ruimte voor bespreking specifiek thema
 7. Uitwisseling ervaringen
  A. Zorgverkoop
  B. 2016/2017/2018
  C. Overige onderwerpen
 8. Contractering Wlz en sociaal domein
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
   

Met vriendelijke groeten,

Wilbert Eggenkamp
Luit Nieboer

 

« terug naar activiteitenoverzicht