Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord GEANNULEERD

Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord GEANNULEERD

Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord GEANNULEERD

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  woensdag 20 maart 2019

 • Tijd:

  niet bekend

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Functie voorzitter en secretaris
 4. Notulen vorige bijeenkomst
 5. Nieuws / actualiteiten
  - Vereniging Fizi
  - GGz Nederland
 6. Ruimte voor bespreking specifiek thema
 7. Uitwisseling ervaringen
 8. Contractering Wlz en sociaal domein
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
   

Met vriendelijke groeten,

Wilbert Eggenkamp
Luit Nieboer

 

« terug naar activiteitenoverzicht