Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord

Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord

Regiobijeenkomst GGZ, regio Noord

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  maandag 26 maart 2018

 • Locatie:

  RIBW

 • Plaats:

  Dokter Klinkertweg 2 te Zwolle

 • Tijd:

  10.00


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vorige bijeenkomst
 4. Nieuws / actualiteite
  a. Fizi
  b. GGz Nederland
 5. Uitwisseling ervaringen
  A. Zorgverkoop
  B. Afwikkeling jaren vanaf 2014
  C, Jeugd
  D. Overige onderwerpen
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

Wilbert Eggenkamp
Luit Nieboer

 

« terug naar activiteitenoverzicht