Regiobijeenkomst sector GZ, regio Zuid

Regiobijeenkomst sector GZ, regio Zuid

Regiobijeenkomst sector GZ, regio Zuid

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  vrijdag 5 oktober 2018

 • Locatie:

  Sovak

 • Plaats:

  Zeggelaan 110 Terheyden

 • Tijd:

  09.30

Voel je vooral vrij, ook als je niet aanwezig kunt zijn, om agendapunten aan te dragen. Collega’s kunnen daar dan al even over nadenken. Komt de output zeer ten goede!

De beperkte agenda:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Jaarrekening 2018
 • Stand van zaken exploitatie 2018 en begroting 2019
 • Aanpassing tarieven WLZ 2019
 • Rechtmatige zorg, Horizontaal Toezicht.
 • Geautomatiseerde administratie en fiscale bewaarplicht: substitutienorm
 • Fiscale problemen inhuur ZZP-ers in de zorg.
 • Zijn er al materiële controles m.b.t. Sociaal Domein
 • Thema vanuit accountancy; Fraudebestrijding
 • Actualiteiten, Wat verder ter tafel komt
 • Volgende vergadering
 • Sluiting 

Met vriendelijke groet,
John Bierings 

« terug naar activiteitenoverzicht