Regiobijeenkomst sector GZ, regio Zuid

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  vrijdag 9 maart 2018

 • Locatie:

  Sovak

 • Plaats:

  Zeggelaan 110 Terheyden

 • Tijd:

  09.30

Voel je vooral vrij, ook als je niet aanwezig kunt zijn, om agendapunten aan te dragen. Collega’s kunnen daar dan al even over nadenken. Komt de output zeer ten goede!

De beperkte agenda:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Jaarrekening 2017
 • Stand van zaken exploitatie 2017 en begroting 2018
 • Digitaal deponeren KvK
 • Monitoring Horizontaal Toezicht Belastingdienst  Rechtmatige zorg, Horizontaal Toezicht.
 • Verwerking RIE (Risico-Inventarisatie) in zorgplan
 • Indrukken digitaal zorgdossier
 • Rating Fitch
 • Fiscale problemen inhuur ZZP-ers in de zorg.
 • Actualiteiten, Wat verder ter tafel komt
 • Volgende vergadering
 • Sluiting 

Met vriendelijke groet,
John Bierings 

« terug naar activiteitenoverzicht