Regiobijeenkomst sector GZ, regio Zuid

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  vrijdag 19 mei 2017

 • Locatie:

  Sovak

 • Plaats:

  Zeggelaan 110 Terheyden

 • Tijd:

  09.30 - 12.30 uur

 

Programma

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Jaarrekening 2016
 • Stand van zaken exploitatie 2017 en begroting 2018 (?)
 • Voorziening ORT claim vorige jaren? Evaluatie informatie vanuit CoZiek
 • Verdere ervaringen transitie 3D trajecten, waaronder verantwoording
  1. Decentralisatie Jeugdzorg en WMO
  2. Problemen liquiditeit?
  3. Zijn er al materiele controles Sociaal Domein geweest/aangekondigd
  4. Bijeenkomst I-sociaal Domein
 • Ervaringen met accountantscontroles
 • Financiering, negatieve rente
 • Ervaringen met Treasury-pakket?
 • Basel III en cashpooling
 • Problemen met aantrekken collega's in de zorg en/of financiën?
 • Verhuurdersheffing > 50 eenheden
 • Actualiteiten. Wat verder ter tafel komt
 • Volgende vergadering
 • Sluiting

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Wij rekenen op je komst!

Met vriendelijke groet,
John Bierings

« terug naar activiteitenoverzicht