Regiobijeenkomst sector GZ, regio Zuid

Regiobijeenkomst sector GZ, regio Zuid

Regiobijeenkomst sector GZ, regio Zuid

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  vrijdag 27 september 2019

 • Locatie:

  Sovak

 • Plaats:

  Zeggelaan 110 Terheyden

 • Tijd:

  09.30

Voel je vooral vrij, ook als je niet aanwezig kunt zijn, om agendapunten aan te dragen. Collega’s kunnen daar dan al even over nadenken. Komt de output zeer ten goede!

Belangrijk! de bijeenkomst is enkel opengesteld voor collega's die direct actief zijn bij zorginstellingen in de regio.

De beperkte agenda:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Stand van zaken exploitatie 2019 en begroting 2020
 • Ervaringen materiële controles mbt Sociaal Domein.
 • Realisatie norm inzet SROI?
 • Thema vanuit accountancy: Fraudebestrijding
 • Voortgang bouwprojecten ivm tekorten capaciteit bij aannemers etc.
 • Gevolgen lage rentestand, negatieve rente etc
 • Prinsjesdag 2019
 • Fiscale problemen inhuur ZZP-ers in de zorg. DBA
 • Horizontaal Toezicht fiscaliteit, HT 2.0. Ervaringen met Tax Control Framework.
 • VPB-plicht Jeugdzorg
 • Actualiteiten, Wat verder ter tafel komt
 • Volgende vergadering
 • Sluiting

Met vriendelijke groet,
John Bierings 

« terug naar activiteitenoverzicht