Regiobijeenkomst sector VVT, regio Centraal

Regiobijeenkomst sector VVT, regio Centraal

Regiobijeenkomst sector VVT, regio Centraal

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  dinsdag 9 juli 2019

 • Locatie:

  Hotel De Bilt - Utrecht

 • Plaats:

  De Holle Bilt 1, De Bilt

 • Tijd:

  13.30

 • Inschrijven verplicht

Programma

   
13.30 uur  Ontvangst

 13.40 uur 

Opening
13.45 uur  Zorginkoop Langdurige Zorg 2020 – inleiding en toelichting door Kees Weevers
Naar aanleiding van de Zorginkoopprocedure Langdurige Zorg van Zorgkantoor Zilveren Kruis wordt dit onderdeel georganiseerd in samenwerking met de IVVU. Bestuurders, controllers/managers financieel en/of beleidsmedewerkers bespreken de wijzigingen, kansen en knelpunten in de Inkoop Wlz 2020 en er zal gediscussieerd worden over die onderdelen die wellicht nog niet geheel helder zijn. Uiteraard komt ook het kwaliteitsbudget aan de orde.
Kees Weevers
van de IVVU verzorgt een inleiding.
14.30 uur          Koffie / thee pauze
14.45 uur   Zorginkoop Zvw 2020: Wijkverpleging, ELV en GRZ – Stand van zaken
Wat zijn de ervaringen, kansen en knelpunten ten aanzien van de inkoopprocedure Wijkverpleging, ELV en GRZ.
Onder leiding van Kees Weevers van de IVVU worden deze punten besproken..
15.30 uur  Sluiting

 

 

 

      

   

 

 

 

Tot ziens op 9 juli aanstaande!

Met vriendelijke groeten,

Het regiobestuur VVT centraal:
Henk Bolhuis
Dory Daamen
Jaap Evers
Anno Nijholt

 

 

« terug naar activiteitenoverzicht