Regiobijeenkomst VVT, regio's Noord en Oost

Regiobijeenkomst VVT, regio's Noord en Oost

Regiobijeenkomst VVT, regio's Noord en Oost

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 18 januari 2018

 • Locatie:

  Hotel Kuik

 • Plaats:

  Brink 15, 7963 AA Ruinen

 • Tijd:

  13.00 - 16.30 uur


In het verlengde van het thema ‘Zelfsturing in de zorg’ organiseren wij een kennismeeting. Deze kennismeeting zal plaatsvinden bij hotel Kuik, waarbij het inhoudelijk programma zal worden verzorgd door Pool Management & Organisatie. Kijkend naar het inhoudelijke programma, belooft het een zeer interessante middag te worden.

Zelfsturing in de zorg
Wat is zelfsturing in de zorg en wat betekent dat voor de Financial?
In de praktijk blijkt dat de invoering van zelfsturing niet overal als succesvol wordt ervaren. Bij de ene organisatie floreren de medewerkers, bij de ander blijkt het initiatief te rigoureus. Welke aspecten spelen daarin mee en wat is de rol van de Financial of Controller bij de overgang naar zelfsturing? Wat betekent het voor de werkzaamheden van de Financial of Controller nadat de zelfsturing is ingevoerd?

Ervaringen uit de zorgpraktijk
Buurtzorg Nederland als trendsetter in zelfsturing

Binnen de sector is Jos de Blok met zijn initiatief van Buurtzorg Nederland toch wel aan te merken als pionier en trendsetter als het gaat om de introductie van zelfsturing in de ouderenzorg. Gestart met het bouwen van een geheel nieuw, op dit principe gebaseerde  werkwijze in de wijkverpleging is daarna dit principe ook toegepast bij andere organisaties en ook in de intramurale setting. Op dit moment is de invoering van zelfsturing een zeer actueel onderwerp voor veel instellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en in de GGZ.
Invoering van zelfsturing betekent ook het nodige voor de invulling van de financiële functie en voor de rol van de Financial of Controller. Bart Morsink (Controller bij Buurtzorg Nederland) was vanaf het eerst uur van het ontstaan van Buurtzorg betrokken en heeft de organisatie zien ontwikkelen. Hij geeft een inzicht in de ervaringen en leerpunten die zijn opgedaan bij Buurtzorg Nederland. 

Het succes van zelfsturing en de leerpunten
Wat is het theoretisch kader bij zelfsturing en waar leggen de aandachtpunten ?

Met de trend van zelfsturing die op dit moment gaande is in de zorgsector, staat Buurtzorg Nederland niet op zichzelf. Veel zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren een traject van zelfsturing ingezet of overwegen dat te doen.  Wat is eigenlijk het theoretisch kader bij zelfsturing en waar liggen de aandachtspunten en leerpunten voor organisaties die willen starten met zelfsturing ? Klaas Pool is directeur van Pool Management & organisatie. Hij heeft de afgelopen jaren specifiek onderzoek gedaan op dit onderwerp. Hij zal jullie vertellen over zijn onderzoek en de opgedane ervaringen in zijn praktijk.

 

Programma

13.00 uur

Ontvangst met koffie / thee

13.20 uur

Opening

13.30 uur

Inleiding op zelfsturing als thema
Pool Management & Organisatie – Gerard Veger

13.40 uur

Buurtzorg Nederland; ervaringen uit de praktijk
Bart Morsink

14.40 uur

Ervaringen uit onderzoek; de aandachtspunten
Pool Management & Organisatie – Klaas Pool

15.20 uur

Pauze

15:40 uur

Workshop

16.15 uur

Afsluiting en borrel

 


Tot ziens op 18 januari  aanstaande!

Met vriendelijke groeten

Hans Breider
Edward Benjamins
Herman van Huffelen

« terug naar activiteitenoverzicht