Themadag administratieve lastenverlichting

Transities in de zorg, toegenomen regelgeving en eisen aan verantwoording, gestold wantrouwen en behoefte aan beheersing door stakeholders (VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten etc.) hebben ertoe geleid dat de administratieve lasten alsmaar toenemen. Terwijl deze juist vanwege de behoefte om meer middelen aan de cliënt te besteden, zouden moeten verminderen.

Tijdens deze inspirerende bijeenkomst worden succesvolle ervaringen gedeeld over het terugdringen van administratieve lasten. Daarnaast is er aandacht voor de actuele stand van zaken.

Nadere informatie over gastsprekers en programma worden binnenkort bekend gemaakt. Tijd onder voorbehoud: van 13.00 tot 17.30 uur.

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 23 april 2020

 • Locatie:

  Centraal in Nederland

 • Tijd:

  niet bekend

 • Aanmelden tot:

  maandag 20 april 2020

 • Inschrijven verplicht

« terug naar activiteitenoverzicht