Administratieve lastenverlichting, er is hoop

1 mrt 2019

Henk Bolhuis, penningmeester Fizi

De veelheid en complexiteit van regeltjes op administratief gebied is voor financials in de zorg een mooie garantie op werk. Maar daarmee hebben we wel ongeveer het enige voordeel benoemd!

Voor alle duidelijkheid; regels en bureaucratie hebben een belangrijke regulerende functie, zonder wordt het een complete chaos. Maar een overkill aan regels werkt verlammend en maakt dat we wegdrijven van de bedoeling (goede zorg voor onze cliënten en patiënten), en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.  Lees meer