Impressie eerste dag Jaarevent Fizi  2018

Impressie eerste dag Jaarevent Fizi 2018

Voorzitter Ellen Kalkhoven en dagvoorzitter Hans Oosterkamp heetten iedereen welkom op het Jaarevent 2018.

 

 

 

Eerste masterclass Margriet Sitskoorn

Dit event beginnen we niet zoals voorgaande jaren met de ALV. De eerste masterclass was van Margriet Sitskoorn met als titel Je brein is niet statisch!. Zij vertelde over de werking van ons brein en hoe dat van invloed is op ons gedrag. Verder wat je als mens kunt doen om in de huidige maatschappijje je gedrag te veranderen. Met een aantal oefeningen en filmpjes werd dit op pakkende wijzende voelbaar en duidelijk gemaakt. 

 

Drie workshoprondes

Hierna volgden drie workshoprondes, waarbij de eerste twee rondes identiek aan elkaar waren. Tussen de eerste twee rondes kon men genieten van een lunch.

Masterclass

De laatste masterclass werd gehouden door Guido Camps. We hadden officieel Alex Klein op het programma staan. Helaas moest hij wegens ziekte verstek laten gaan. In Guido hadden we een goed alternatief.

 

Zorgfinancial 2018

Na de masterclass was de bekendmaking van de zorgfinancial 2018. Tjerk Overduin, manager Financiën & Control bij Pieter van Foreest, werd uitgeroepen tot Zorgfinancial 2018. Volgens de jury, onder leiding van Hans ten Rouwelaar (Nyenrode), ontstijgt Tjerk het vakgebied als bruggenbouwer. Hij stimuleert zijn organisatie om vanuit prognoses de besluitvorming te sturen. Hij weet verschillende invalshoeken af te wegen en mee te nemen in de besluitvorming.
Collega’s beschrijven Tjerk als een leidinggevende die iedereen zou willen hebben, omdat hij weet wat er leeft onder medewerkers. Hij heeft niet alleen oog voor de organisatie zelf, maar ook voor de medezeggenschapsraad, de OR en de cliëntenraad.

 

 

 

 

 

Met de bekendmaking van de zorgfinancial 2018 was voor vandaag aan het officiële gedeelte een einde gekomen en gingen we verder met het avondprogramma. Hiervan zal morgen verslag worden gedaan..