Doorbraakprojecten

Doorbraakprojecten

In korte tijd veel resultaten behalen op onderwerpen die voor ons belangrijk en urgent zijn. We starten steeds drie à vier projecten
tegelijk. Zo kan met een betrokken team snel resultaat worden behaald. We merken dat de methode zorgt voor versnelling in
besluitvorming en meer energie en focus geeft. Naast de resultaatgerichtheid is een ander voordeel van deze werkwijze de
mogelijkheid om gaandeweg steeds bij te sturen op ontwikkelingen en actualiteiten. De stip op de horizon blijft staan, de route
kan worden bijgesteld.

Actief en betrokken

Wil je zelf ook een onderwerp aandragen voor een doorbraakteam en daar zelf bij betrokken zijn? Je suggesties zijn welkom!

Lopende projecten
De onderwerpen van de doorbraakprojecten waarmee we aan de slag zijn:

Boeien en binden van leden: Bedoeld om te inventariseren hoe we meer leden enthousiast kunnen maken voor deelname aan activiteiten en voor een actieve bijdrage in de vereniging. Projectleider: Richard Japin.

Fizi als kennispartner:  Onze rol als landelijke speler en financieel inhoudelijk kennispartner voor zorgfinancials en externe stakeholders vergroten, waardoor onze aantrekkingskracht als professionele kennispartner groter wordt. Projectleider: Ellen Kalkhoven.

Social media en nieuwe vormen van kennisdeling: Faciliteren van vormen van samenwerking die leden laten bij elkaar brengen op de onderwerpen waar zij sterk in zijn of hun focus op willen hebben. Daarnaast willen wij moderne communicatiemiddelen en social media inzetten om de kennis die intern bestaat zichtbaar te maken en te delen. Projectleider: Mirjam Flantua.

De resultaten van deze projecten delen we in het najaar van 2017 met je!

Resultaten die onder andere we tot nu toe hebben behaald: