Makelaarsrol

Makelaarsrol

Vanuit de strategie wilen wij een makelaarsrol vervullen in het aanbod van diensten en producten die zorgfinancials ondersteunen
in hun kennisontwikkeling. Open kennisdeling is het uitgangspunt voor onze invulling van deze rol. Fizi heeft daarin een verbindende
rol en toetst met haar betrokkenheid de kwaliteit van de dienst of het product.

De invulling van onze rol zien we in:

  • Onderzoek naar de behoefte van zorgfinancials  en het aan laten sluiten van externe partijen als partner om in die behoefte te voorzien door middel van passende producten. Omgekeerd kunnen partijen Fizi  benaderen met voorstellen tot samenwerking.
  • Inzet van gastdocenten vanuit Fizi voor hogescholen en universiteiten.
  • Vraag en aanbod op stages bij elkaar te brengen.

De kennisdeling die we als uitgangspunt nemen, vertalen we in de middelen die worden ontwikkeld. Maar ook in de weg daarnaartoe delen we de ervaring openlijk, zodat anderen daarvan kunnen profiteren. Er bestaat ruimte voor verschillende partners om aan te sluiten en worden geen alleenrechten op onderwerpen toegekend. Per initiatief wordt een voor dat onderwerp passende vertegenwoordiging van de leden als klankbordgroep ingezet. Zij beoordelen het initiatief op toegevoegde waarde en vorm. Uiteindelijk heeft een initiatief akkoord van de klankbordgroep (als vertegenwoordiging van de zorgfinancials in ons netwerk) nodig om doorgang te krijgen.
 

Wil jij een onderwerp aandragen waarop wij uitvraag kunnen doen? Laat het ons weten!

Teamleden

De leden van de werkgroep Makelaarsrol zijn:

  • Anno Nijholt
  • Juriën van den Broek
  • Richard Japin
  • Martinique Gerrits