Sectoren

Sectoren

In onze organisatie bieden vier sectoren ruimte aan zorgfinancials om bij aan te sluiten: De sector ziekenhuizen & revalidatiecentra (ZR),
gehandicaptenzorg (GZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).
Zoals dat ook binnen de zorg is, zijn de ontwikkelingen binnen deze vier sectoren verschillend. Tussen de sectoren streven we naar
samenwerking op overstijgende thema's (bijvoorbeeld de Jeugdzorg) en leren we van elkaars ervaringen.

De sectorbesturen hebben een belangrijke rol binnen onze organisatie. Ze onderhouden bijvoorbeeld de contacten met de koepels. De besturen organiseren elk jaar een eigen sectordag, vaak in samenwerking met onze hoofdsponsors. Tijdens bestuursvergaderingen en daarbuiten zijn de sectorbesturen bezig met de ontwikkelingen binnen hun deel van de zorg.

Voor ontwikkelingen binnen Fizi vormen de sectorbesturen een sterke schakel. Voor vragen van zorgfinancials of externe partners worden zij benaderd. Meer over de structuur van Fizi en de rol van de sectoren daarin lees je hier.