Sociaal Domein

Sociaal Domein

Met ingang van 2015 hebben gemeenten meer taken en  verantwoordelijkheid gekregen in de ondersteuning van en zorg voor hun  inwoners. De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet geven de wettelijke kaders hiervoor. Zorginstellingen hebben op hun beurt ook een andere positie gekregen en afhankelijk van de betreffende financieringsstroom te maken met (veel) verschillende partijen.

Anno 2017 is de periode van decentralisatie achter ons en hebben we vanuit de vereniging een focus op samenwerking, vertrouwen en standaardisering.

Initiatieven op dit vlak zijn onder andere: