Lidmaatschap

Fizi vormt met zo'n 800 vakgenoten een actief netwerk van zorgfinancials en wij zijn toonaangevend binnen deze
beroepsgroep. Het delen van kennis en ervaringen is de basis van onze organisatie. Wij bieden jou een platform voor informatie-
uitwisseling, wederzijdse beïnvloeding en advisering.

Meld je aan als lid Lid werft lid

Voordelen lidmaatschap

Contributie

Fizi lidmaatschap   € 390,-

Voorwaarde lidmaatschap

Je bent voor meer dan 50% werkzaam in of voor een zorginstelling.

Stap elk willekeurig moment in

Het lidmaatschap van Fizi loopt per kalenderjaar, maar je kunt op elk willekeurig moment instappen. Je betaalt dan contributie naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende jaar. 

Lidmaatschap overnemen

Neem je het lidmaatschap over van een collega? Geef dit aan op het aanmeldingsformulier. Wij sturen je dan geen nieuwe contributienota.

Mutaties

Wijzigingen
Ben je lid en wil je wijzigingen in jouw gegevens doorgeven? Stel de ledenadministratie op de hoogte via het mutatieformulier.

Opzeggen
Wil je het lidmaatschap beëindigen, doe dit dan schriftelijk vóór 1 december van een lopend jaar. De opzegging gaat dan in op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Je kunt voor de opzegging gebruik maken van het opzeggingsformulier.