Lidmaatschap

Fizi vormt met zo'n 800 vakgenoten een actief netwerk van zorgfinancials en wij zijn toonaangevend binnen deze
beroepsgroep. Het delen van kennis en ervaringen is de basis van onze organisatie. Wij bieden jou een platform voor informatie-
uitwisseling, wederzijdse beïnvloeding en advisering.

Meld je aan als lid Lid werft lid

Voordelen lidmaatschap

Contributie

Regulier lidmaatschap € 375,00

Young financials (< 35 jaar) korting 50%

€ 187,50

 

Stap elk willekeurig moment in
Het lidmaatschap van Fizi loopt per kalenderjaar, maar je kunt op elk willekeurig moment instappen. Je betaalt dan contributie naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende jaar. 

Lidmaatschap overnemen
Neem je het lidmaatschap over van een collega? Geef dit aan op het aanmeldingsformulier. Wij sturen je dan geen nieuwe contributienota.

Voorwaarde lidmaatschap
Je bent voor meer dan 50% werkzaam in of voor een zorginstelling.

Kennismakingslidmaatschap Young Financials

Ben je student (hbo en hoger), recentelijk afgestudeerd of als financial vanuit een andere sector pas gestart in de zorg? Dan is het kennismakingslidmaatschap heel interessant voor jou om je verder te ontwikkelen, je netwerk te verstevigen en kennis te vergroten. En jij helpt andere leden van Fizi door jouw kennis en visie in te brengen!

Voorwaarden lidmaatschap
Je bent 35 jaar of jonger en bent voor meer dan 50% werkzaam in of voor een zorginstelling.

Je krijgt 50% korting op het lidmaatschap gedurende een jaar. Daarna gaat het lidmaatschap automatisch over in een regulier lidmaatschap. Schrijf je je in als je 35 jaar bent, dan gaat het lidmaatschap automatisch over in het regulier lidmaatschap aan het begin van het jaar dat je 36 jaar wordt.

 

Mutaties

Wijzigingen
Ben je lid en wil je wijzigingen in jouw gegevens doorgeven? Stel de ledenadministratie op de hoogte via het mutatieformulier.

Opzeggen
Wil je het lidmaatschap beëindigen, doe dit dan schriftelijk vóór 1 december van een lopend jaar. De opzegging gaat dan in op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Je kunt voor de opzegging gebruik maken van het opzeggingsformulier.