Opzeggingsformulier lidmaatschap Fizi

Met dit opzeggingsformulier kun je je afmelden als lid van Fizi. Het lidmaatschap moet altijd schriftelijk of per e-mail opgezegd worden en uiterlijk vóór 1 december. De opzegging is van kracht met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Opzeggingsformulier lidmaatschap Fizi

Opzeggingsformulier lidmaatschap Fizi
  • Persoonlijke gegevens

  •  
  •  
  •