Aangesloten zorginstellingen testen nacalculatieformulier

1 feb 2017

Binnen verschillende zorginstellingen is de afgelopen week, op uitnodiging van het NZa,  getest met het nacalculatieformulier dat in februari wordt ingezet.

Onze doelstelling is om fouten in het formulier bij voorbaat te ondervangen en zo de problemen te voorkomen waar collega-zorgfinancials in de vorige nacalculatieronde tegenaan liepen.

Initiatief tot verbetering

Vanuit het sectorbestuur van de VVT is in juni 2016 het initiatief genomen om de ervaringen met het nacalculatieformulier te delen en de NZa onze hulp te bieden bij het testen van het volgende versie. Aanleiding hiervoor was het duidelijke signaal  vanuit de achterban over fouten en andere problematieken. Kort na de reactie vanuit het NZa vond op 18 november een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van HEAD en de NZa. De verbeterpunten die onze leden hebben benoemd zijn daar besproken. Op basis daarvan zijn aanpassingen doorgevoerd en is een testfase ingesteld.

De deelnemende instellingen zijn

 • Ipse de Bruggen
 • Middin
 • Warande
 • Wijdezorg
 • Quarijn
 • de Kempen
 • Rivas
 • Leger des Heils
 • Promens Care
 • Vitras
 • Sprank

Blijf je ervaringen delen

We nodigen jullie van harte uit om ervaringen met ons te blijven delen en bedanken alle betrokken leden voor hun flexibiliteit en inzet!