Aanvulling op artikel Fiscaal Nieuws HEADline 151

28 feb 2017

In de rubriek Fiscaal Nieuws over fiscale aandachtspunten zorgvastgoed van instellingen wordt in de alinea Verhuurdersheffing (laatste kolom op de 3e pagina) vermeld dat zorginstellingen die meer dan 10 eenheden verhuren onder de huurtoeslaggrens in principe aangifte doen. Na het aanleveren van het artikel bij de redactie, op 31 januari jl., heeft de Eerste Kamer echter een wetsvoorstel aangenomen waardoor het aantal wooneenheden met terugwerkende kracht tot 1 januari bepaald is op 50. Op 31 januari jl. heeft de Eerste Kamer een wetvoorstel aangenomen waarmee onder meer de heffingsvrije voet verhoogd is naar 50 wooneenheden. Hierbij dient nog wel opgemerkt te worden dat deze wijziging pas in werking treedt op een bij 'koninklijk besluit' te bepalen tijdstip."