BDO rapport inzake Medisch Specialistische Bedrijven

BDO rapport inzake Medisch Specialistische Bedrijven

BDO rapport inzake Medisch Specialistische Bedrijven

dinsdag 19 februari 2019

Dit rapport is 14 februari jl. gelanceerd. Het rapport bevat de onderzoeksresultaten naar het functioneren van het medisch specialistisch bedrijf (Msb). Deze resultaten laten zien dat het ondernemerschap van de medisch specialistische bedrijven (Msb’s) in Nederland gemiddeld genomen nog onvoldoende uit de verf komt. Ook scoren zij gemiddeld slecht als het gaat om financiële substance, transparantie en good governance. Zo deponeert grofweg de helft van de Msb’s geen jaarrekening, terwijl dit voor 70% van alle Msb’s wettelijk verplicht is. Bovendien loopt een deel van de medische bedrijven fiscaal gezien een reëel risico de felbegeerde ondernemersstatus te verliezen. Doorontwikkeling naar een participatiemodel biedt uitkomst, maar de overheid is eerst aan zet om dit te faciliteren door middel van gereguleerde winstuitkering. Zie ook>> 

« terug naar nieuwsoverzicht