Belangrijke punten vanuit overleg werkgroep process mining 6 december 2017

19 dec 2017

De werkgroep process mining die is gevormd naar aanleiding van het congres in juni, kwam op 6 december bij elkaar. Hier volgen een aantal belangrijke thema’s en tips uit dit overleg.

Video

Video (https://www.youtube.com/watch?v=pmXZQhFSv10)

In deze video een toelichting van de processtappen (algoritme) van process mining. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de balans tussen bruikbaarheid versus interpreteerbaarheid van het model.

Adviezen voor een goede start van process mining in de organisatie

  • Bedenk goed op welke vragen ten aanzien van organisatieprocessen je graag een antwoord zou willen hebben!  process mining roept namelijk eerder vragen op dan het vragen beantwoordt.
  • Kies voor een overzichtelijk en vrij simpel proces. Bijvoorbeeld het proces van de crediteurenadministratie.
  • Kies voor de meest voorkomende paden in verband met de betere leesbaarheid van processen.
  • Bedenk goed dat je met gevoelige gegevens omgaat. De werkwijze van medewerkers en afdelingen kan met deze procesmethodiek duidelijk naar voren komen. Hou rekening met het feit dat je bepaalde  processen anders zal moeten interpreteren. Wees dan ook voorzichtig met het beoordelen van processen en het trekken van conclusies.

Positie van process mining in zorgorganisaties

Aan de hand van een aantal stellingen werd aan de deelnemers gevraagd naar de positie van process mining in de eigen organisatie.

Uitkomsten:

  • Er wordt nog veel met Excel gewerkt als het gaat om de hoeveelheid en het formaat van de gegevens (data)
  • Het kennisniveau om onbewerkte gegevens om te zetten in logtrails beperkt zich tot nu tot Excel handelingen
  • Voor (zorg)procesverbetering wordt al wel gebruik gemaakt van methoden als Lean (bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken)
  • De meningen naar aanleiding van de stelling: 'ondersteunt de zorginstelling de faciliteiten voor process Mining' zijn verdeeld