Fizi en process mining

26 okt 2017

Process mining is een hot topic. Het helpt organisaties om snel inzicht te krijgen in hun processen en verbeteringen door te voeren. Samen met Zorginstituut Nederland en de Universiteit Tilburg werkten wij aan de pilot rondom process mining. Tijdens het congres in juni 2017 werd het rapport over process mining door Zorginstituut Nederland officieel overhandigd aan Fizi. Wij pakten hiermee het onderwerp op om zo zorg te dragen voor de doorontwikkeling voor de langdurige zorg. Hiertoe werd een taskforce opgericht welke inmiddels in september voor het eerst in de nieuwe samenstelling heeft vergaderd. 

Lees op onze webpagina over process mining meer over dit onderwerp en onze rol hierin. Je vindt op deze pagina ook een artikel uit de nieuwste Fizier waarin de resultaten van de pilot worden toegelicht.