Fizier 2019-5

12 dec 2019

Veel aandacht voor administratieve lastenverlichting in het decembernummer van Fizier

In dit nummer:

  • Interview met Rita Verdonk over het terugdringen van de administratieve regeldruk in de jeugd- en thuiszorg.
  • David Voetelink over het belang van cyber security
  • De oplossing van het personeelstekort is dichterbij dan je denkt: je hebt de oplossing zelf in huis!
  • Administratieve lasten zijn te verminderen, volgens Matthias Stout, voorzitter van de projectgroep Aanpak administratieve lasten