HEADline 150

6 dec 2016

Deze week valt het jubileumnummer van HEADline bij de leden op de mat: het 150e nummer!

In dit decembernummer staan de volgende onderwerpen:

  • Crowdfunding - Interview met Henk van Koeveringe over crowdfunding. Volgens Van Koeveringe versterkt crowdfunding de band tussen zorginstellingen en klanten.

  • I-Sociaal Domein - Een artikel over i-sociaal domein, een programma dat gemeenten en aanbieders met elkaar in gesprek brengt om samen vermijdbare administratieve lasten te verminderen.

  • Onderhanden werk - Banken zijn steeds vaker terughoudend met het aanvaarden van onderhanden werk als zekerheid.  Aan de hand van recente jurisprudentie wordt uitgelegd wat de reden van de terughoudendheid bij banken is.

  • Horizontaal toezicht - Hoe maak je het control framework horizontaal toezicht praktisch voor je eigen organisatie? In dit nummer een voorbeeld uit de praktijk.