Highlights sectorbestuursvergadering Gehandicaptenzorg van 22 november 2017

Highlights sectorbestuursvergadering Gehandicaptenzorg van 22 november 2017

Highlights sectorbestuursvergadering Gehandicaptenzorg van 22 november 2017

dinsdag 2 januari 2018

22 november jl. had het het sectorbestuur GZ een vergadering. Hieronder leest u de highlights uit deze vergadering.

1. Landelijke sectordag GZ is op 24 januari 2018.

2.  Kostprijsonderzoek NZA

Met betrekking tot het kostprijsonderzoek zijn er 3 focustafels georganiseerd. Uitkomsten hiervan:

  1. Dagbesteding.
    De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft er voor gepleit binnen de extramurale dagbesteding de groepsgrootte als basis te nemen voor de te declareren prestatie.
  2. Behandeling.  Een aanvullende uitvraag is wat de gewenste omvang zou moeten zijn bij de behandeling binnen een ZZP.
  3. Toeslagen Een warm pleidooi is gehouden om het onderscheid woonzorgtoeslag kind en jeugd te laten vervallen. Er komt een aanvullend onderzoek naar de vervoerskosten dagbesteding.

3. Fiscaliteiten.

  • Het dossier dure medicijnen zorgt voor een grote administratieve belasting.
  • Er is nauwelijks voortgang ten aanzien van dossier Vpb en jeugdzorg.

De volledige notulen

Klik hier om de volledige notulen te lezen.

« terug naar nieuwsoverzicht