JAARVERSLAGENANALYSE: FINANCIERBAARHEID GGZ AAN ZIJDEN DRAAD

14 jan 2016

GGZ-sector houdt hoofd boven water door fors terugdringen bedrijfslasten

De GGZ-sector heeft in 2014 flink het mes in de overhead en investeringen gezet om het huishoudboekje kloppend te krijgen. Zo namen de investeringen met ruim 38 procent af en  werd op algemene kosten (administratie, communicatie, accountants- en externe advisering) 12 procent bespaard. Al deze inspanningen hadden het gewenste resultaat: GGZ-instellingen zagen de resultaten in 2014 licht stijgen en behaalden gezamenlijk een netto resultaat van 84 miljoen euro, waardoor de vermogenspositie iets verbeterde. Tegelijkertijd blijven de positieve resultaten in de GGZ flinterdun. Dat blijkt uit een analyse van 200 jaarverslagen van GGZ-instellingen over het jaar 2014 door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs. Er is sprake van een aanhoudende financiële druk op de GGZ. Door de verdere bezuinigingen en transities, waaronder jeugdzorg, Basis GGZ en Werken naar Vermogen, nemen de risico’s de komende jaren toe, onder andere door flinke budgetkortingen en een dalend aantal cliënten. Ook de late totstandkoming van de jaarrekeningen is tekenend voor de problematiek in de GGZ. Onlangs werd duidelijk dat twintig procent van de curatieve GGZ-instellingen er niet in is geslaagd voor 1 december 2015 de jaarrekening over 2014 te deponeren, ondanks eerder uitstel van minister Schippers van VWS van de gebruikelijke datum van 1 juni. Zie meer >>