Korte vragenlijst NZa-onderzoek Normatieve Huisvestingscomponent

10 apr 2017

Per 1 januari 2018 wordt de bekostiging van het vastgoed van instellingen in de langdurige zorg (GGZ, GHZ en VVT) onderdeel van het integrale maximumtarief.

NZa

De NZa heeft Finance Ideas opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de inbreng van eigen vermogen bij het financieren van investeringen in vastgoed en inventaris. Tevens richt het onderzoek zich op een reële vergoeding voor de inzet van het eigen vermogen. Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming en technische uitwerking van het integrale tarief.

Gebruik maken van de aanwezige kennis binnen HEAD

Middels een speciale editie van de Financiële Zorgthermometer wordt ook gebruik gemaakt van de aanwezige kennis binnen HEAD. Aanstaande donderdag 13 april ontvangen alle HEAD-leden werkzaam in de langdurige zorg een mail waarin de vragenlijst beschikbaar wordt gesteld. Gezien de korte doorlooptijd van het onderzoek vragen wij je deze vragenlijst uiterlijk dinsdag 18 april in te vullen. Je deelname is van belang voor het onderzoek en wordt zeer op prijs gesteld!