Leden gezocht voor kennisgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

27 mrt 2017

Op 13 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepresenteerd door het Zorginstituut Nederland.  Dit vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.  Iedere verpleeghuis krijgt hiermee in de loop van 2017 mee te maken en naar verwachting zal dit kader aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen op het gebied van bedrijfsvoering en financieel management.

Kennisgroep

Het sectorbestuur VVT van de vereniging wil graag haar leden intensief informeren en voorbereiden op deze veranderingen.  Een kennisgroep zal informatie en kennis verzamelen, overleg voeren met Actiz en mogelijk met het Zorginstituut in contact treden om feedback en aanvullingen te geven over punten uit het Kwaliteitskader. Uiteraard worden ook de collega’s uit de sector over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Actieve rol in de kennisgroep

Wij zijn op zoek naar de leden die een actieve rol nemen in deze kennisgroep. Hoeveel tijd je hiermee kwijt zult zijn, weten we niet maar dat is ook afhankelijk van jouw ambitie. Wat we zeker weten is dat jij hiermee vooroploopt in kennis en daarmee van betekenis bent voor de sector en de vereniging. 

Heb je er zin in, bel of mail dan Erik-Jan Spee, erikjanspee@wijeindhoven.nl,  mobiel 06 10173634.