Nieuwe penningmeester Fizi

26 jun 2018

Henk Bolhuis is onze nieuwe penningmeester. Vier jaar lang heeft Wiebe Jan Stuursma de taak van penningmeester vervuld. Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 juni jongstleden hebben wij afscheid van hem genomen en hem bedankt voor zijn grote en enthousiaste inzet. 
Henk is al lange tijd actief binnen het sectorbestuur VVT en vanaf nu dus ook binnen het algemeen bestuur van Fizi. Het dagelijks bestuur wordt nu gevormd door Ellen Kalkhoven, Ad Mocking en Henk Bolhuis.

Henk, veel succes in je nieuwe functie!