Nieuwe strategie 2019-2021 Fizi vastgelegd

12 dec 2018

Strategische kaders komende 3 jaar

Voor de komende drie jaar heeft het bestuur de kaders vastgesteld voor de strategische koers die wij zullen volgen als netwerkorganisatie. De Strategie 2019-2021 geeft de missie, visie en strategische keuzes weer en licht toe hoe wij onze faciliterende rol naar onze leden willen waarmaken.
Hierin zijn eveneens de acties voor 2019 opgenomen.