Notulen algemene ledenvergadering 2019

19 sep 2019

Op donderdag 11 april jl. werd voorafgaand aan de themadag 'Zorg op de juiste plek vanuit financieel perspectief' de ALV gehouden. De notulen van de vergadering kun je hier terug lezen.