NVZ/HEAD bekostingingsoverleg

25 okt 2016

Vrijdag 7 oktober jl. hadden het NVZ en HEAD een bekostigingsoverleg. Het betrof een ingelast bekostigingsoverleg welke volledig in het teken stond van de toekomstige ziekenhuisbekostiging (2020-2025). 

Het NVZ-bestuur heeft eind augustus een concept visie op hoofdlijnen t.a.v. de toekomstige ziekenhuisbekostiging vastgesteld. De NVZ/HEAD-kennisgroep is nauw betrokken geweest bij de opstelling hiervan. De concept-visie is in het bekostigingsoverleg van vorige week met de aanwezige ziekenhuizen in vijf verschillende groepen bediscussieerd en nader uitgewerkt. Geert van den Enden (financieel directeur Bernhoven) heeft voorafgaand hieraan ter inspiratie een presentatie gehouden over de aanpak die in  Bernhoven wordt gevolgd.

Aanwezigen konden de voorgestelde beleidslijn onderschrijven. Alhoewel er t.a.v. het DBC-systeem beperkingen zijn, vonden vrijwel alle aanwezigen het niet wenselijk om in te zetten op een ander systeem of forse wijziging van het systeem. Het uitgangspunt dat het huidige DBC-systeem op hoofdlijnen voldoet, werd onderschreven. Knelpunten (zoals o.a. bekostiging zorgzwaarte, afbouw, beschikbaarheid) kunnen grotendeels binnen het huidige systeem worden opgelost. Ten aanzien van de invoering van de ICD 10 zal samen met de NZa en een delegatie van heads en zorgverkopers onderzocht worden wat de impact en haalbaarheid is. Dit onderzoek zal naar verwachting begin tweede kwartaal van 2017 worden afgerond.

Via deze weg nogmaals veel dank aan diegenen die aanwezig waren bij deze interactieve bijeenkomst. Het was een levendige discussie en er is veel waardevolle input geleverd. Op dit moment wordt deze input verder uitgewerkt hetgeen eind november 2016 zal uitmonden in een definitieve visie op de toekomstige bekostiging.