Peildatum? Even de bijdrage van Fizi peilen...

5 okt 2018

Eerder meldde ActiZ op haar website verheugd dat het kwaliteitsbudget 2019 wordt berekend op basis van het verschil tussen de totale kosten voor zorgpersoneel 2019 en de totale kosten voor zorgpersoneel 2018. Dit is één van de afspraken waaraan leden van onze vereniging achter de schermen een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Anno Nijholt, voorzitter van het sectorbestuur VVT, vertelt hoe hij met ActiZ en ZN aan tafel ging om mee te denken over een verantwoordingsdocument.

Voorafgaand hieraan kwam ook het meten op basis van het verschil in FTE’s ten opzichte van de peildatum 31 december 2018 ter sprake. Anno vertelt: ‘In de basis is het natuurlijk prima dat VWS wil weten wat de sector met het kwaliteitsbudget heeft gedaan. Ik snap de behoefte om te monitoren en te controleren. Alleen op basis van FTE’s op de peildatum 31 december 2018 is niet handig. Dan vergelijk je appels met peren en bovendien verhoogt het de administratieve lasten omdat je dit niet zo maar uit de systemen haalt. Door ActiZ te ondersteunen met de juiste argumenten kon VWS uiteindelijk overtuigd worden om te komen tot de nieuwe maatstaf. Ik ben trots dat ik uit naam van Fizi een belangrijke bijdrage hieraan heb geleverd.’

Format: samenwerking van formaat!
Samen met ActiZ en ZN sprak Anno de afgelopen maanden over een format voor de indiening van de (meerjaren)begroting voor het kwaliteitsbudget. Dit format is vervolgens in Fizi-verband door de diverse leden getoetst en becommentarieerd. Op dit moment is een accountant bezig met het opstellen van het controleprotocol dat administratief gezien licht is. Anno gebruikte zijn Fizi netwerk om een voor deze opdracht geschikte accountant aan te bevelen. De accountant, afkomstig uit het sectorbestuur VVT, kreeg de opdracht en droeg bovendien een aantal slimme ideeën aan.

Al met al heeft deze goede samenwerking en het snelle schakelen in het hele proces geleidt tot een unicum. Voor 2019 weten de zorgfinancials al hoe het controleprotocol werkt. Half november wordt het protocol namelijk definitief ter accordering voorgelegd en begin december is het klaar. ‘Het is nog nooit voorgekomen dat we een controleprotocol voorafgaand aan het begrotingsjaar hebben. Dus daarop kunnen we straks goed anticiperen’, aldus Anno.