Zorginstituut Nederland gaat samenwerken met HEAD en Universiteit Tilburg op gebied ontwikkeling Process mining

7 nov 2016

Process mining blijkt een innovatief hulpmiddel om knelpunten in de administratieve processen op te sporen. Daarmee kunnen deze processen worden verbeterd, bijvoorbeeld wat betreft de doorlooptijd van de aanvraag van zorg en de financiële afhandeling. Zo kunnen de administratieve lasten direct worden verlaagd. Dit blijkt uit een pilot van Zorginstituut Nederland over process mining. “Deze vorm van data-analyse biedt interessante mogelijkheden voor zorgaanbieders.”

Zorginstituut Nederland gaat samenwerken met HEAD en Universiteit Tilburg

De pilot van Zorginstituut Nederland is uitgevoerd met een aantal zorgaanbieders en in nauwe samenwerking met de Universiteit Tilburg. Aanleiding was de wens uit het zorgveld om meer te weten over de mogelijkheden van toepassing in de (langdurige) zorg. In de bijeenkomst van de Denktank over Informatievoorziening in Zorg en Ondersteuning (IZO) op 3 november, zijn de eerste resultaten uit de pilot teruggekoppeld.

“Wij ervaren in de pilots dat zorgaanbieders die aan de slag gaan met process mining, enthousiast worden omdat ze duidelijke mogelijkheden zien voor verbeteringen van hun processen, effectiviteit en efficiency,” zegt Peter Snaterse, coördinator namens Zorginstituut Nederland. “Het biedt het management van zorginstellingen de mogelijkheid om op basis van ICT nog onbekende patronen in de bedrijfsvoering te ontdekken. Men kan zo op beleids- en organisatorisch niveau vroegtijdig bijsturen.”

Doorontwikkelen

Zorginstituut Nederland is een process mining traject gestart bij WelThuis (Wlz, Zvw, Wmo) in Gouda en Ipse de Bruggen in Zoetermeer (Gehandicaptenzorg). Binnenkort volgt ook een gesprek met Quarijn (Ouderenzorg in Utrecht). Zorginstituut Nederland wil de resultaten van de analyses en gesprekken vastleggen, zodat anderen het onderwerp kunnen oppakken en doorontwikkelen voor de langdurige zorg.

Samenwerking

Zorginstituut Nederland gaat samen met de vereniging HEAD en de Universiteit Tilburg de toepassing van process mining verder ontwikkelen. HEAD is de landelijke beroepsvereniging van en voor zorgfinancials. Voorzitter Ellen Kalkhoven: “Als je kijkt naar data-analyse, dan zien we dat op een aantal plekken in ondersteunende diensten dezelfde gegevens worden vastgelegd. Dat is overbodig. Dat kost capaciteit, dat kost tijd, maar het is ook een kostenbesparing als we minder tijd hoeven te besteden aan het vastleggen van gegevens of het analyseren van gegevens, dan draagt dat bij. Dat is een enorme winst van samenwerken."

Impressie

Bekijk hier een filmpje over de bijeenkomst van 3 november 2016.