RESULTATEN Q1 2019: VERANTWOORDING ZORGINSTELLINGEN NIET IN BALANS

4 apr 2019Accountants besteden bij de controle van de jaarrekening onevenredig veel tijd aan de verantwoording van onderwerpen die slechts van beperkte impact zijn op het vermogen en/of de omzet. Uit de meest recente Financiële Zorgthermometer blijkt dat de verantwoording van de omzet in het sociaal domein, de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de balanspost voorzieningen in de langdurige zorg ongeveer een derde van de beschikbare tijd van respondenten beslaat, terwijl de omvang in de jaarrekening maar beperkt is.  Zie meer>>