Samenvatting werkconferentie 'Verantwoording in het sociaal domein' 23 maart 2017

28 mrt 2017

Op initiatief van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) faciliteerde het programma op 23 maart jl. een werkconferentie op dit thema, in samenwerking met HEAD. Doel van deze bijeenkomst was een gezamenlijk toekomstperspectief te ontwikkelen voor de verantwoording voor de Wmo en de Jeugdhulp, met een realistisch tijdpad voor partijen om samen aan de slag te gaan.

Een vertegenwoordiging van experts vanuit gemeenten en aanbieders is tijdens de werkconferentie ‘verantwoording in het sociaal domein’ samen op zoek gegaan naar mogelijkheden om verantwoording over zorg in natura eenvoudiger te maken. Dit vond plaats in een constructieve sfeer, schouder aan schouder, vanuit de intentie om te zoeken naar eenvoud en eenduidigheid in het belang van de cliënt. Lees hier het volledige verslag. Onze themadag op 6 april 2017 heeft ook als thema Sociaal domein. Een uitgelezen manier om in een middag volledig op de hoogte zijn van verschillende aspecten van het sociaal domein. Schrijf je nu in!