Strategienota HEAD 2016-2018

23 jun 2016

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 9 juni jl. is stilgestaan bij de Strategienota 2016-2018

Vanuit het dagelijks bestuur heeft voorzitter Ellen Kalkhoven een toelichting gegeven op de Strategienota. Het thema van de vorige strategienota was ‘verbinden’, een thema waar we met de term ‘van, voor en door zorgfinancials’ op willen voortborduren. HEAD wil haar faciliterende rol ten opzichte van haar leden de komende jaren een nieuw elan geven. Het thema ‘verbinden’ heeft inspiratie gegeven, het ‘van, voor en door’ zal versteviging in zich dragen. Het centrale belang voor de komende periode is het verstevigen van HEAD als kennispartner en in het collectief. Deze strategie vertalen we naar elk onderdeel van HEAD, naar elke activiteit of naar elke actie van de vereniging. Vandaar: van, voor en door zorgfinancials.

Lees meer hierover in de Strategienota 2016-2018.