Themamiddag GGZ

8 jan 2019

Op 7 februari 2019 organiseert het sectorbestuur GGZ een themamiddag. Deze themamiddag staat in het teken van de nieuwe, (hopelijk) beter passende tarieven voor GGZ en FZ, die in 2020 geïntroduceerd worden. Verschillende partijen zullen tijdens deze middag invulling geven aan aspecten die bepalend zijn voor de calculatie van de nieuwe kostprijzen en de ontwikkeling die we als sector doormaken. Informatie en ervaringen vanuit het kostprijsonderzoek (NZa) worden gedeeld en je hoort hoe je binnen jouw instelling om kunt gaan met de (vastgestelde) kostprijzen. 

GGZ-leden zijn gratis welkom en mogen één introducee meenemen (kosten € 75). Zie meer>>