Themanummer Fizier: Ethiek

24 apr 2018

De Griekse wijsgeer Socrates geldt als grondlegger van de ethiek. Hij stelde dat overal waar mensen bij elkaar zijn ethiek wordt bedreven. Want overal waar mensen samen leven en samen werken komt de vraag op naar hoe dat dan op een goede manier mogelijk is.

In het aprilnummer pakte de redactie van Fizier dit onderwerp bij de kop.

In dit nummer:

  • Een interview met Annelien Bredenoord (hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie en lid van de Eerste Kamer) over het blootleggen van - vaak verborgen - ethische keuzes.
  • Het verstrekken van steeds duurdere medicijn stelt ziekenhuizen voor dilemma’s. Fizier ging daarover in gesprek met de apotheker, een oncoloog en een financial van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.
  • Wat doen zorgaanbieders die voor het dilemma staan om een groep patiënten te weigeren van een bepaalde verzekeraar, vanwege overschrijding van het afgesproken contractuele plafond? Hierover schreef Q-Consult een artikel.